Home

We zijn een groep vrijwilligers in de gemeente Drechterland. Onze missie is:

  • inwoners en gemeentebestuur inspireren en activeren op het gebied van de ontwikkelingsproblematiek, verantwoord leven en ondernemen en het mede realiseren van de door de Verenigde Naties vastgestelde Duurzame Ontwikkelingsdoelen;
  • inwoners in staat stellen mede-inwoners met een niet-Nederlandse culturele achtergrond te ontmoeten en met hen in gesprek te komen om meer begrip en respect voor elkaar te kweken.

Het bestuur betaat uit 4 leden, Sjaak Stuyt, voorzitter, Jaap Klasen, secretaris, Gerard van der Vliet, penningmeester en Elly Sjerps algemeen lid.

Daarnaast zijn er een aantal werkgroepen van vrijwilligers. Bestuur noch werkgroepen krijgen betaald voor hun werk. De werkgroepen richten zich op een deelgebied:

  • werkgroep Duurzame Ontwikkelingsdoelen,
  • werkgroep Welkom,
  • werkgroep Mondiale Cultuur,
  • werkgroep Repair Café.

Voor Jonge Wereldwerkers uit Drechterland die actief vorm willen geven aan ontwikkelingssamenwerking, door tijdelijk een bijdrage te leveren aan een ontwikkelingsproject in een ontwikkelingsland, heeft Drechterland Mondiaal de mogelijkheid om een bijdrage in de reiskosten te verstrekken.