Repaircafe

In september is het Repaircafe weer begonnen. De eerste woensdag in de maand in het Streekpunt van Hoogkarspel en de tweede woensdag van de maand in het Dorpshuis van Venhuizen, beide keren zijn we daar van 14 tot 16 uur om u te helpen met uw kapotte spullen.

Aad Vlaar benoemd tot erelid

Tijdens de jaarbijeenkomst van april 2018 is door het bestuur Aad Vlaar benoemd tot erelid van Drechterland Mondiaal.                                     Op initiatief van Aad Vlaar is op 13 april 1994 de stichting COS Drechterland opgericht. Vanuit COS Drechterland is uiteindelijk Drechterland Mondiaal voortgekomen. En nog steeds is Aad lid van deze stichting. Reden voor het bestuur om Aad tot erelid te benoemen. Aad van harte gefeliciteerd

Jan Maas overleden

Dinsdag ochtend 13 juni is plotseling onze secretaris Jan Maas overleden. In de nog maar korte tijd dat Jan lid was van het bestuur van Drechterland Mondiaal heeft Jan voortvarend heel veel zaken aangepakt en gerealiseerd.  Hij had nog heel veel willen doen en was bezig met het opzetten van de werkgroepen “welkom” en duurzaamheid, een verdere samenwerking met gemeente en bedrijfsleven, om er maar een paar te noemen.Wij zullen Jan met zijn enorme ervaring en enthousiasme heel erg gaan missen. Wij wensen zijn vrouw en zijn kinderen heel veel sterkte de komende tijd.

Jonge Wereldwerkers

Voor jongeren uit Drechterland die actief vorm willen geven aan ontwikkelingssamenwerking, door tijdelijk een bijdrage te leveren aan een ontwikkelingsproject in een ontwikkelingsland, heeft Drechterland Mondiaal de mogelijkheid om een bijdrage in de reiskosten te verstrekken. Onderstaand het reglement voor de toekenning van een bijdrage: Het bestuur van de stichting Drechterland Mondiaal, hierna te noemen DM, besluit om aan jonge wereldwerkers, hierna te noemen jongere een bijdrage te verlenen voor A. werk in een project in een ontwikkelingsland B. bezoek aan een ontwikkelingsproject dat vanuit Nederland wordt begeleid onder de volgende voorwaarden .1. DM geeft een bijdrage in de reiskosten van de jongere tot een maximum van € 500,-Het bedrag wordt betaald na overlegging van een kopie van het reisticket. .2. DM kan jaarlijks in de vergadering waarin de begroting wordt behandeld, besluiten het onder 1 genoemde bedrag te wijzigen. .3. DM kan besluiten om in een jaar het voor jongeren in de begroting gereserveerde bedrag geheel of gedeeltelijk aan andere doelen te besteden. .4. Het project dient te worden uitgevoerd in een ontwikkelingsland. .5. De aard van het project is niet van belang, zolang het gaat om ontwikkelingssamenwerking. .6. Om voor een bijdrage onder A in aanmerking te komen dient de jongere tenminste 3 aaneengesloten maanden in hetzelfde project te werken. .7. Om voor een bijdrage onder B in aanmerking te komen dient de jongere voorafgaand aan het bezoek tenminste 2 jaar actief bij het project te zijn betrokken. .8. Gedurende de werkzaamheden houdt de jongere een weblog bij waardoor DM op de hoogte kan blijven. .9. Wanneer DM besluit om een voorlichtingsbijeenkomst te houden over jonge wereldwerkers, dient de jongere hieraan mee te werken door bijvoorbeeld een voordracht te houden. .10. De jongere maakt een kort verslag van zijn/haar werk. Dit verslag plaatst DM op haar website. .11. Een jongere is bij aanvang van het project of bij bezoek minimaal 18 en maximaal 29 jaar oud. .12. Een jongere moet afkomstig zijn uit of woonachtig zijn in de gemeente Drechterland. Wanneer meerdere jongeren tezamen een aanvraag indienen voor een bijdrage moet in ieder geval één van hen aan deze voorwaarde voldoen. .13. Indien de voorzitter en penningmeester van DM daartoe gezamenlijk aanleiding zien kunnen zij in bijzondere gevallen afwijken van de voorwaarden genoemd onder punt 6, 7, 11 of 12. In 2016 heeft Jennifer Kindt uit Venhuizen een beroep op de regeling gedaan. Zij vertrok eind oktober naar Ghana voor een stage van zeven weken bij Trashy Bags, dat van afval onder meer tassen en portemonnees maakt. Op 2 maart 2017 vertelde Jennifer boeiend over haar ervaringen tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van alle vrijwilligers van de stichting Drechterland Mondiaal.

Wereldcultuurdag 2014

Voor het eerst hielden we deze dag op een zondag. En alleen ‘s middags. Dat is ons en de standhouders goed bevallen. De sfeer was heel goed en vanaf de opening kwam er voor ons gevoel redelijk veel publiek. Zoals ieder jaar lekkere Caribische muziek, swingend gebracht door Trio Steelband. Op de kramenmarkt waren er kramen met Kartini, SHBN, June, Unu Pikin, Wereldwinkel, Watu Wangu, Zikomo, 40MM, de voedselbank, Oloonkolin, fairtrade werkgroep, Sari en het repaircafé. Sari verzorgde samen met de fairtrade werkgroep een modeshow die voor de verandering werd gepresenteerd door onze eigen ‘ladyspeaker’ Rob. Rob was daartoe ook dit jaar weer geheel in stijl gekleed. In de (korte) pauze van de modeshow was er limbodansen. Gelukkig waren er wel een tiental bezoekers die mee durfden te doen (waarvoor dank!). En bij limbo gaat de lat niet steeds hoger maar juist lager. De beste limbodansers en danserfessen kregen een welverdiend presentje.

Mondiale proeverij 2015

Op 30 oktober werd al weer voor de 8e keer de Mondiale Proeverij gehouden. Door omstandigheden was het dit jaar niet zoals gebruikelijk de laatste vrijdag van mei, maar moest worden uitgeweken naar oktober. Deze keer waren er 24 koks uit totaal 14 landen met hun bijzondere gerechten aanwezig. Nieuw waren dit jaar Congo-Kinshasa, Guinee-Conakry, Syrië en Suriname. Sommige van de koks doen al van het begin mee, anderen haken om uiteenlopende redenen af. De dag ervoor zijn zij al druk met inkopen doen, vaak in Hoorn maar soms ook voor specifieke dingen in Amsterdam. De dag zelf speelt zich van ‘s morgens vroeg tot vlak voor de proeverij af in de keuken waar men een grote hoeveelheid eten klaarmaakt. Wij vragen of men voor ongeveer 10 mensen wil klaar maken en vaak is het nog meer dat men bereidt. In totaal hadden zich 260 mensen aangemeld. Logistiek konden we niet verder gaan dan 180 gasten. Helaas moesten we er dus 80 afwijzen. Een kleine troost voor hen: volgend jaar krijgen zij vooraf bericht en kunnen dan verzekerd zijn van deelname. Het was weer één groot feest, waarbij veel contacten zijn gelegd tussen koks onderling en koks en bezoekers. We kunnen dan ook wel zeggen dat deze avond weer bijzonder geslaagd was. We doen het graag volgend jaar weer. Nu is nog niet te zeggen of het dan weer mei wordt of dat het oktober blijft. Zoals gebruikelijk hebben we ook weer een fotoreportage waarmee we de sfeer kunnen laten zien waarin deze maaltijd verliep. Met dank aan Peter Waterman die ze maakte.

Afscheid van burgemeester Rob van der Riet

Afscheid van burgemeester Rob van der Riet Eerder dit jaar heeft Drechterland afscheid genomen van onze inmiddels ex-burgemeester Rob van der Riet. Rond zijn afscheid was onder andere een druk bezochte markt georganiseerd in het gemeentehuis en in de Laurentiuskerk, waar tal van verenigingen en organisaties zich aan het publiek konden tonen. Ook de werkgroep Fairtrade Drechterland gaf acte de présence. We hebben veel mensen gesproken en gewezen op het belang van ‘eerlijke handel’. Wij schonken koffie en thee, en er was chocolade en sap. Alles fairtrade uiteraard. Tevens hebben wij nog een drietal eerlijk geproduceerde handballen geschonken aan de Valken, met de toezegging van de handbalclub dat zij later dit jaar nog een aantal ballen zullen aanschaffen. En dan zijn er nog honderd kaarten ingevuld met een oproep aan de horeca om meer Fairtrade-produkten te gaan gebruiken. Het blijft lastig om hiervoor in Drechterland bij de horeca-ondernemers voldoende animo te vinden. Hopelijk kunnen we met deze kaarten weer iets verder komen.