Jaarplan 2018

Om de doelen van de stichting te realiseren is het beleid er dit komende jaar op gericht:
-De activiteiten van de afgelopen jaren te continueren.
-De in gang gezette publieksvoorlichting van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen uit te breiden met een voorlichtingsbijeenkomst.
-Meer rechtstreeks de inwoners van de gemeente informeren over de Fairtrade gedachte.
-Nieuwe activiteit kookworkshops “uitheemse gerechten” organiseren
-Verdere vorm geven aan de nieuwe werkgroep “welkom”.

Stichtingsbestuur:
Naast de gewone bestuurstaken, de verzorging van de public relations, de contacten met besturen van stichtingen en organisaties die een rol kunnen vervullen in het bereiken van de doelstelling van onze stichting, vragen de volgende punten aandacht van het bestuur:
-Actueel houden van de vereenvoudigde website van de stichting.
-Het regelen van de bemensing van een stempelpost bij de 40MM, een sponsorwandeltocht in Venhuizen voor projecten in de Derde Wereld.

Werkgroep Duurzame Ontwikkelingsdoelen:
-Het frequent publiceren in dorpsbladen en een huis-aan-huis-blad van een publieks bewustwordingscampagne met de titel: Wat kunt u doen voor een betere wereld?.                                                      -In het najaar organiseren van een voorlichtingsavond over duurzame energie.                                                                                                                                                                                                                  -Invulling geven aan de  stakeholder status bij het realiseren van het gemeentelijk uitvoeringsplan Duurzaam Drechterland 2016-2018

Werkgroep Fairtrade:
-Het behouden van de titel Fairtrade gemeente.
-De regelmatige gesprekken met de gemeentelijke organisatie zullen worden voortgezet.
-Scholenactie, met de scholen wordt contact opgenomen om te vragen op welke wijze er ondersteuning geboden kan worden bij de lessen aan de  groep 7 leerlingen. Aanbieding van de les kist.
-Het continueren van de actie Fairplay in de sport.
-Het bevorderen dat bedrijven die bezig zijn met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen elkaar kennen en ervaring en kennis kunnen uitwisselen.
-Het organiseren van een bijeenkomst voor de inwoners van de gemeente met behulp van Fairtrade bedrijven.
-Efficiënter en met minder menskracht bijdragen leveren aan de zichtbaarheid van de Fairtrade gedachte tijdens evenementen die door anderen worden georganiseerd.       -De wereldwinkel, op 16 mei een lezing over  Fairtrade.    -Iedere maand verschijnt er een kort bericht over Fairtrade in de dorpsbladen en verder blijven we actief op Facebook.

Werkgroep Welkom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        -Het verder op poten zetten van deze nieuwe werkgroep en zo mogelijk uitbreiden met nieuwe “taalmaatjes”

Werkgroep Mondiale Cultuur:
-Het organiseren van de 4 kerken fietstocht
-Het organiseren van 10 proeverijen met een mix van Nederlandse en  uitheemse gerechten, in het Streekpunt te Hoogkarspel.

Werkgroep Repair Café:
-Het organiseren van circa tien Repair Cafés in Hoogkarspel en tien in Venhuizen en één bijeenkomst in Westwoud
Proberen om ook inwoners met een niet-Nederlandse achtergrond te bereiken.