Jaarplan

Om de doelen van de stichting te realiseren is het beleid er dit komende jaar op gericht:

-De activiteiten van de afgelopen jaren te continueren.

-De in gang gezette publieksvoorlichting van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen uit te breiden met een voorlichtingsbijeenkomst.

-Meer rechtstreeks de inwoners van de gemeente informeren over de Fairtrade gedachte.

-Een nieuwe vorm te vinden voor een cultureel mondiaal evenement in plaats van de Wereld Cultuurdag.

-Als mogelijke nieuwe activiteit kookworkshops ‘uitheemse gerechten’ te organiseren.

 

Stichtingsbestuur:

Naast de gewone bestuurstaken, de verzorging van de public relations, de contacten met besturen van stichtingen en organisaties die een rol kunnen vervullen in het bereiken van de doelstelling van onze stichting, vragen de volgende punten aandacht van het bestuur:

-Vereenvoudigen en verbeteren van het actueel houden van de website van de stichting.

-Meer publiciteit geven aan de mogelijkheid van subsidiëring van reiskosten voor Jonge Wereldwerkers.

-Het regelen van de bemensing van een stempelpost bij de 40MM, een sponsorwandeltocht in Venhuizen voor projecten in de Derde Wereld.

 

Werkgroep Duurzame Ontwikkelingsdoelen:

-Het frequent publiceren in dorpsbladen en een huis-aan-huis-blad van een publieks bewustwordingscampagne met de titel: Wat kunt u doen voor een betere wereld?

-In het najaar organiseren van een voorlichtingsavond over duurzame energie.

Werkgroep Fairtrade:

-Het behouden van de titel Fairtrade gemeente.

-Meer inzetten  op het ingebed krijgen van Fairtrade binnen de gemeente.

-Het continueren van de Fairtrade lessen in SKIK te Hoogkarspel en VertelTuin te Hem en het bevorderen van de toename van het gebruik van Fairtrade producten binnen de scholen en stimuleren dat zij ook projecten gaan doen en dit via hun nieuwskanalen naar buiten brengen.

-Het continueren van de actie Fairplay in de sport.

-Het bevorderen dat bedrijven die bezig zijn met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen elkaar kennen en ervaring en kennis kunnen uitwisselen.

-Het organiseren van een bijeenkomst voor de inwoners van de gemeente. Tot nu toe hebben we veel gedaan voor scholen en bedrijven. Nu zijn de inwoners aan de beurt.

-Efficiënter en met minder menskracht bijdragen leveren aan de zichtbaarheid van de Fairtrade gedachte tijdens evenementen die door anderen worden georganiseerd.

Werkgroep Internationale Vrouwen Contactavonden:

-Op 3 maart een avond in samenwerking met het Taalhuis uit Hoorn. Het thema is goed Nederlands leren spreken. Welke hulp is daar voor?

-Op 12 mei een avond met buikdansen met Ebru.

-Op 30 juni vertelt Beata Bruin over haar vrijwilligerswerk bij dementerenden. Ze doet clownswerk en laat ons iets daarvan ervaren.

-Op 15 september (onder voorbehoud) een actieve creatieve avond.

-Op 18 november (onder voorbehoud) een concert met klankschalen

 

Werkgroep Mondiale Cultuur:

-Het vinden van een nieuwe vorm voor een cultureel mondiaal evenement in plaats van de Wereld Cultuurdag.

-In oktober organiseren van de Mondiale Proeverij.

-Het periodiek bereiden van buitenlandse maaltijden door vluchtelingen, die zich hebben gevestigd in Drechterland, en Nederlandse vrouwen ten behoeve van een vijftiental gasten.

 

Werkgroep Repair Café:

  • -Het organiseren van circa tien Repair Cafés in Hoogkarspel en tien in Venhuizen.
  • Proberen om ook inwoners met een niet-Nederlandse achtergrond te bereiken.