Jaarplan

Om de doelen van de stichting te realiseren is het beleid er dit komende jaar op gericht:

-De activiteiten van de afgelopen jaren te continueren.

-De in gang gezette publieksvoorlichting van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen uit te breiden met een voorlichtingsbijeenkomst.

-Meer rechtstreeks de inwoners van de gemeente informeren over de Fairtrade gedachte.

-Een nieuwe vorm te vinden voor een cultureel mondiaal evenement in plaats van de Wereld Cultuurdag.

-Als mogelijke nieuwe activiteit kookworkshops ‘uitheemse gerechten’ te organiseren.

 

Stichtingsbestuur:

Naast de gewone bestuurstaken, de verzorging van de public relations, de contacten met besturen van stichtingen en organisaties die een rol kunnen vervullen in het bereiken van de doelstelling van onze stichting, vragen de volgende punten aandacht van het bestuur:

-Vereenvoudigen en verbeteren van het actueel houden van de website van de stichting.

-Meer publiciteit geven aan de mogelijkheid van subsidiëring van reiskosten voor Jonge Wereldwerkers.

-Het regelen van de bemensing van een stempelpost bij de 40MM, een sponsorwandeltocht in Venhuizen voor projecten in de Derde Wereld.

 

Werkgroep Duurzame Ontwikkelingsdoelen:

-Het frequent publiceren in dorpsbladen en een huis-aan-huis-blad van een publieks bewustwordingscampagne met de titel: Wat kunt u doen voor een betere wereld?

Werkgroep Mondiale Cultuur:

  • Organiseren van een muzikale fietstocht langs 4 kerken in Drechterland met uitheemse muziek.
  • Maandelijks een mondiale proeverij houden in het Streekpunt in Hoogkarspel
  •  

Werkgroep Repair Café:

  • -Het organiseren van circa tien Repair Cafés in Hoogkarspel en tien in Venhuizen.
  • Proberen om ook inwoners met een niet-Nederlandse achtergrond te bereiken.

Werkgroep Welkom:

  • Met taalmaatjes de statushouders helpen om het Nederlands beter te leren. Ondersteuning van de inburgeringscursus.
  • Met het Praathuis de ingeburgerde statushouders helpen het Nederlands vrijer te gebruiken.