Repaircafe

In september is het Repaircafe weer begonnen. De eerste woensdag in de maand in het Streekpunt van Hoogkarspel en de tweede woensdag van de maand in het Dorpshuis van Venhuizen, beide keren zijn we daar van 14 tot 16 uur om u te helpen met uw kapotte spullen.

Aad Vlaar benoemd tot erelid

Tijdens de jaarbijeenkomst van april 2018 is door het bestuur Aad Vlaar benoemd tot erelid van Drechterland Mondiaal.                                     Op initiatief van Aad Vlaar is op 13 april 1994 de stichting COS Drechterland opgericht. Vanuit COS Drechterland is uiteindelijk Drechterland Mondiaal voortgekomen. En nog steeds is Aad lid van deze stichting. Reden voor het bestuur om Aad tot erelid te benoemen. Aad van harte gefeliciteerd

Nieuwsbrief Fairtrade

Drechterland 21 januari 2017 Beste mensen, Wij wensen jullie een Gelukkig, Fairtrade Nieuwjaar. Hieronder geven wij een verslag van de activiteiten die wij in 2016 ondernomen hebben en/of waar we bij betrokken waren. Maar eerst natuurlijk de landelijke, prachtige en eervolle prijs, de Actie Award, die we aan het eind van het jaar gewonnen hebben met de fairtrade les voor scholen in heel Drechterland. Enige maanden terug riep de landelijke Fairtrade organisatie plaatselijke werkgroepen op om een project in te zenden met het oog op de Fairtrade Actie Award 2016. Men wilde aandacht schenken aan originele en vernieuwende projecten die eerlijke handel een extra stimulans geven. De werkgroep Fairtrade Drechterland heeft aan deze oproep gehoor gegeven met een scholenproject: een les over eerlijke handel voor groep 7. Wij dachten dat we hiermee wel een kans zouden maken, omdat het een nieuw zelf uitgedacht project met een behoorlijk bereik is. Met twee andere inzendingen mochten wij tijdens een landelijke bijeenkomst in Amersfoort ‘strijden’ om de titel. De concurrentie kwam uit Leerdam en Schijndel, met projecten over fairtrade voeding en maaltijden, in combinatie met een rondgang door de gemeente. De drie genomineerden presenteerden hun project in 5 minuten, waarna de ongeveer 60 aanwezigen als jury optraden. Ons project werd als winnaar aangewezen. Onze Fairtrade les bestaat uit diverse onderdelen en is daarmee afwisselend. Uiteraard wordt ingegaan op wat eerlijke handel inhoudt. Aan de hand van een vragenspel worden de kinderen aan het werk gezet. De wereldwinkel Stede Broec toont een aantal producten uit het assortiment, en er kan worden geproefd van Fairtrade chocolade en vruchtensap. Er wordt een verhaal over kinderen voorgelezen over het verschil dat Fairtrade in hun leven betekent en ze kijken naar een klokhuis film, die uiteraard in het teken van eerlijke handel staat. Aan het eind krijgen de kinderen de kans op school een mooie fairtrade poster te maken. Voor dit project werken wij vanaf het begin in 2012 samen met kinderboerderij SKIK in Hoogkarspel. Drie oud-leerkrachten zorgen voor het lesgeven, de Wereldwinkel Stede Broec geeft informatie op maat en bezet een prachtige kraam. De eerste jaren werden de lessen gegeven bij SKIK. In 2016 is daar De VertelTuin in Hem bijgekomen voor de scholen in Drechterland Zuid. Acht basisscholen in heel Drechterland maken nu gebruik van deze winnende actie en laten ons steeds weten dat zowel de leerlingen als de leerkrachten heel enthousiast zijn. Zaterdag 20 februari in Hoogkarspel. Met vele andere verenigingen en stichtingen waren wij present bij het afscheid van onze burgemeester Rob van der Riet. Wij legden aan de vele bezoekers uit wat het belang is van eerlijke handel, en zamelden vele handtekeningen in voor meer fairtrade producten bij de horeca in Drechterland. De gemaakte foto’s staan op de Facebookpagina van Fairtrade Drechterland. Zaterdag 7 mei in Venhuizen. Opnieuw waren we in Het Centrum in Venhuizen bij de 40 MM. Bij het eindpunt deelden we fairtrade bananen uit aan bijna iedereen die langs de stand kwam. De fairtrade bananen hebben we bij Albert Heijn ingekocht, omdat deze lokale ondernemer ook mee werkt aan eerlijke handel. Een oproep om als vrijwilliger mee te denken en te doen met de werkgroep leverde wel leuke verhalen maar geen aanmeldingen op. De samenwerking met de 40MM medewerkers was prima. Donderdag 5 mei in Hoogkarspel. Voor de tweede keer was de werkgroep Fairtrade betrokken bij de Kermisbrunch in Hoogkarspel. Deze valt traditiegetrouw samen met Hemelvaart en dit jaar was het ook nog eens bevrijdingsdag. De Kermisbrunch vormt de aftrap van de kermis en wordt georganiseerd voor en door inwoners. Het gaat om de ontmoeting vergezeld van een lekker hapje en drankje. Dit alles geleverd door de inwoners. Een mooi moment voor de werkgroep Fairtrade om aandacht te vragen voor producten die op eerlijke wijze geproduceerd worden: hagelslag, honing, chocopasta, wijn en een sapje. Deze producten waren te vinden tussen al het lekkers dat de inwoners hadden meegebracht. Ondertussen hielpen een aantal leden van de werkgroep Fairtrade mee met het uitserveren van de lekkernijen en waren ze ook bedreven in de afwas. Ook de Laurentiuskerk, waar de brunch plaatsvond, zag er tip top uit. Aan de balustrade onder orgel hing de grote banner met het fairtrade logo en wapperden de banners er onder. Het mooiste compliment kwam van één van de jeugdige vrijwilligers, die kinderspelletjes begeleidde, toen haar gevraagd werd wat ze wilde drinken: ‘een fairtrade sapje graag….’ Zondag 28 augustus in Hem. Onder de bomen en de toren bij het wandel- en hardloopevenement van de Hemmeromloop laten we zien dat we een Fairtrade gemeente zijn en dat we daar trots op zijn. Alle bezoekers en sporters worden uitgenodigd om fairtrade vruchtensappen te drinken met een chocolaatje. En passent doen wij het stempelwerk voor de wandelaars. Zaterdag 3 September Hem/Venhuizen. Overhandiging Fairtrade voetbal en pakket voor de kantine van de Valken. Voetbal- en handbalvereniging de Valken willen een aantal ‘eerlijke’ ballen aanschaffen. En in de kantine wordt fairtrade thee geschonken en is er een assortiment Fairtrade repen. Woensdagavond 5 oktober. Oorkonde uitreiking in het Streekpunt te Hoogkarspel. Voorzitter Gepke Boezaard legde de aanwezige vertegenwoordigers van diverse organisaties en bedrijven uit dat het programma eerst uit een informatief deel, en vervolgens uit een culinair deel bestond. En daar tussenin de uitreiking van een aantal oorkondes aan instellingen en bedrijven die gebruik maken van Fairtrade producten en/of duurzaam ondernemen. In de inleiding ging Sjon Wagenaar in op de vele keurmerken die er zijn. Hij wees op een aantal apps die zeer behulpzaam kunnen zijn, met name de app ‘keurmerkenwijzer’. Wat betreft ‘ons’ keurmerk Fairtrade kon hij melden dat uit een Duits onderzoek is gebleken dat het als zeer betrouwbaar kan worden beoordeeld. Zijn algemene conclusie was dat keurmerken wel degelijk waardevol zijn en iets toevoegen, maar dat je dit wel per keurmerk moet nagaan. Vervolgens ging hij in op een gedachte die binnen de werkgroep leeft, om een netwerk te creëren van maatschappelijk verantwoorde ondernemers, die zich op regionaal niveau zouden kunnen versterken en elkaar kunnen inspireren. Over dit thema werden enigeContinue reading… Nieuwsbrief Fairtrade

Jan Maas overleden

Dinsdag ochtend 13 juni is plotseling onze secretaris Jan Maas overleden. In de nog maar korte tijd dat Jan lid was van het bestuur van Drechterland Mondiaal heeft Jan voortvarend heel veel zaken aangepakt en gerealiseerd.  Hij had nog heel veel willen doen en was bezig met het opzetten van de werkgroepen “welkom” en duurzaamheid, een verdere samenwerking met gemeente en bedrijfsleven, om er maar een paar te noemen.Wij zullen Jan met zijn enorme ervaring en enthousiasme heel erg gaan missen. Wij wensen zijn vrouw en zijn kinderen heel veel sterkte de komende tijd.

Jonge Wereldwerkers

Voor jongeren uit Drechterland die actief vorm willen geven aan ontwikkelingssamenwerking, door tijdelijk een bijdrage te leveren aan een ontwikkelingsproject in een ontwikkelingsland, heeft Drechterland Mondiaal de mogelijkheid om een bijdrage in de reiskosten te verstrekken. Onderstaand het reglement voor de toekenning van een bijdrage: Het bestuur van de stichting Drechterland Mondiaal, hierna te noemen DM, besluit om aan jonge wereldwerkers, hierna te noemen jongere een bijdrage te verlenen voor A. werk in een project in een ontwikkelingsland B. bezoek aan een ontwikkelingsproject dat vanuit Nederland wordt begeleid onder de volgende voorwaarden .1. DM geeft een bijdrage in de reiskosten van de jongere tot een maximum van € 500,-Het bedrag wordt betaald na overlegging van een kopie van het reisticket. .2. DM kan jaarlijks in de vergadering waarin de begroting wordt behandeld, besluiten het onder 1 genoemde bedrag te wijzigen. .3. DM kan besluiten om in een jaar het voor jongeren in de begroting gereserveerde bedrag geheel of gedeeltelijk aan andere doelen te besteden. .4. Het project dient te worden uitgevoerd in een ontwikkelingsland. .5. De aard van het project is niet van belang, zolang het gaat om ontwikkelingssamenwerking. .6. Om voor een bijdrage onder A in aanmerking te komen dient de jongere tenminste 3 aaneengesloten maanden in hetzelfde project te werken. .7. Om voor een bijdrage onder B in aanmerking te komen dient de jongere voorafgaand aan het bezoek tenminste 2 jaar actief bij het project te zijn betrokken. .8. Gedurende de werkzaamheden houdt de jongere een weblog bij waardoor DM op de hoogte kan blijven. .9. Wanneer DM besluit om een voorlichtingsbijeenkomst te houden over jonge wereldwerkers, dient de jongere hieraan mee te werken door bijvoorbeeld een voordracht te houden. .10. De jongere maakt een kort verslag van zijn/haar werk. Dit verslag plaatst DM op haar website. .11. Een jongere is bij aanvang van het project of bij bezoek minimaal 18 en maximaal 29 jaar oud. .12. Een jongere moet afkomstig zijn uit of woonachtig zijn in de gemeente Drechterland. Wanneer meerdere jongeren tezamen een aanvraag indienen voor een bijdrage moet in ieder geval één van hen aan deze voorwaarde voldoen. .13. Indien de voorzitter en penningmeester van DM daartoe gezamenlijk aanleiding zien kunnen zij in bijzondere gevallen afwijken van de voorwaarden genoemd onder punt 6, 7, 11 of 12. In 2016 heeft Jennifer Kindt uit Venhuizen een beroep op de regeling gedaan. Zij vertrok eind oktober naar Ghana voor een stage van zeven weken bij Trashy Bags, dat van afval onder meer tassen en portemonnees maakt. Op 2 maart 2017 vertelde Jennifer boeiend over haar ervaringen tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van alle vrijwilligers van de stichting Drechterland Mondiaal.

Wereldcultuurdag 2014

Voor het eerst hielden we deze dag op een zondag. En alleen ‘s middags. Dat is ons en de standhouders goed bevallen. De sfeer was heel goed en vanaf de opening kwam er voor ons gevoel redelijk veel publiek. Zoals ieder jaar lekkere Caribische muziek, swingend gebracht door Trio Steelband. Op de kramenmarkt waren er kramen met Kartini, SHBN, June, Unu Pikin, Wereldwinkel, Watu Wangu, Zikomo, 40MM, de voedselbank, Oloonkolin, fairtrade werkgroep, Sari en het repaircafé. Sari verzorgde samen met de fairtrade werkgroep een modeshow die voor de verandering werd gepresenteerd door onze eigen ‘ladyspeaker’ Rob. Rob was daartoe ook dit jaar weer geheel in stijl gekleed. In de (korte) pauze van de modeshow was er limbodansen. Gelukkig waren er wel een tiental bezoekers die mee durfden te doen (waarvoor dank!). En bij limbo gaat de lat niet steeds hoger maar juist lager. De beste limbodansers en danserfessen kregen een welverdiend presentje.

Mondiale proeverij 2015

Op 30 oktober werd al weer voor de 8e keer de Mondiale Proeverij gehouden. Door omstandigheden was het dit jaar niet zoals gebruikelijk de laatste vrijdag van mei, maar moest worden uitgeweken naar oktober. Deze keer waren er 24 koks uit totaal 14 landen met hun bijzondere gerechten aanwezig. Nieuw waren dit jaar Congo-Kinshasa, Guinee-Conakry, Syrië en Suriname. Sommige van de koks doen al van het begin mee, anderen haken om uiteenlopende redenen af. De dag ervoor zijn zij al druk met inkopen doen, vaak in Hoorn maar soms ook voor specifieke dingen in Amsterdam. De dag zelf speelt zich van ‘s morgens vroeg tot vlak voor de proeverij af in de keuken waar men een grote hoeveelheid eten klaarmaakt. Wij vragen of men voor ongeveer 10 mensen wil klaar maken en vaak is het nog meer dat men bereidt. In totaal hadden zich 260 mensen aangemeld. Logistiek konden we niet verder gaan dan 180 gasten. Helaas moesten we er dus 80 afwijzen. Een kleine troost voor hen: volgend jaar krijgen zij vooraf bericht en kunnen dan verzekerd zijn van deelname. Het was weer één groot feest, waarbij veel contacten zijn gelegd tussen koks onderling en koks en bezoekers. We kunnen dan ook wel zeggen dat deze avond weer bijzonder geslaagd was. We doen het graag volgend jaar weer. Nu is nog niet te zeggen of het dan weer mei wordt of dat het oktober blijft. Zoals gebruikelijk hebben we ook weer een fotoreportage waarmee we de sfeer kunnen laten zien waarin deze maaltijd verliep. Met dank aan Peter Waterman die ze maakte.

Afscheid van burgemeester Rob van der Riet

Afscheid van burgemeester Rob van der Riet Eerder dit jaar heeft Drechterland afscheid genomen van onze inmiddels ex-burgemeester Rob van der Riet. Rond zijn afscheid was onder andere een druk bezochte markt georganiseerd in het gemeentehuis en in de Laurentiuskerk, waar tal van verenigingen en organisaties zich aan het publiek konden tonen. Ook de werkgroep Fairtrade Drechterland gaf acte de présence. We hebben veel mensen gesproken en gewezen op het belang van ‘eerlijke handel’. Wij schonken koffie en thee, en er was chocolade en sap. Alles fairtrade uiteraard. Tevens hebben wij nog een drietal eerlijk geproduceerde handballen geschonken aan de Valken, met de toezegging van de handbalclub dat zij later dit jaar nog een aantal ballen zullen aanschaffen. En dan zijn er nog honderd kaarten ingevuld met een oproep aan de horeca om meer Fairtrade-produkten te gaan gebruiken. Het blijft lastig om hiervoor in Drechterland bij de horeca-ondernemers voldoende animo te vinden. Hopelijk kunnen we met deze kaarten weer iets verder komen.